Материали 1-10 от 16

Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 46 стр. очаква одобрение

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Турция до голяма степен се дължи на психологически препятствия, исторически, националистически и идеологически натрупвания. Това определя актуалността, важността и ценността на поставената чрез заглавието проблематика в настоящето изложение.
messi
0 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 103 стр.

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Двадесети век е наситен с дълбоки и интензивни изменения, които намират приложение във всички области на живота. Промените следват една след друга.
messi
1 0
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 18 стр.

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ.ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете от Античността до Третия райх тя се преплита тясно с имперските амбиции на владетелите, които винаги са разчитали на силата и наложената с насилие воля над народите...
cblock
2 0
Структурни фондове на Европейския съюз 27 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕСи представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи...
messi
3 0
Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 25 стр.

Втори стълб - Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Договорът за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г., влезе в сила на 1 ноември 1993 г. след ратифицирането му от дванадесетте национални парламента на страните-членки на Европейския съюз тогава...
loli
1 0
Европейски съюз 14 стр.

Европейски съюз

Европейският парламент е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС...
nerven
42 1