Материали 1-10 от 5

Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 18 стр.

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ.ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете от Античността до Третия райх тя се преплита тясно с имперските амбиции на владетелите, които винаги са разчитали на силата и наложената с насилие воля над народите...
cblock
2 0
Структурни фондове на Европейския съюз 27 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕСи представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи...
messi
3 0