Материали 1-10 от 10

Икономическа активност и заетост на младите хора в България 23 стр.

Икономическа активност и заетост на младите хора в България

Икономическата активност и заетостта са основни икономически и демографски категории. Един от основните проблеми, с които се сблъсква съвременното общество е свързан именно с тези две категории...
lubega
17 3
Детска смърност видове причини тенденции на развитие политики за намаляване й 16 стр.

Детска смърност – видове, причини, тенденции на развитие, политики за намаляване й

Детската смъртност засяга децата до една година. Коефициентът на детска смъртност е отношението между броя на умрелите деца под 1 година към броя на живородените за определена година....
admin
17 2
Възпроизводство на населението 22 стр.

Възпроизводство на населението

Науката "Демография" е посветена на проблемите на населението. Демографията е тясно свързана с човешките ресурси и предлага актуални предизвикателства в търсене на подходи за изследване и решаване на свързаните икономически и социални задачи...
nezabravima
23 1