Материали 1-10 от 21

Сравнителна характеристика на областни градове Варна Велико Търново и Пазарджик 38 стр.

Сравнителна характеристика на областни градове Варна, Велико Търново и Пазарджик

Балансираното демографско развитие на населението в страната ни е национален и социален приоритет от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика...
ndoe
0 0
Преброяване на населението в България през 2011 г - резултати изводи предвиждания 10 стр.

Преброяване на населението в България през 2011 г. - резултати, изводи, предвиждания

Демографските процеси са своеобразен барометър, отразяващ перспективите на всяка една страна. А населението е един от най-важните ресурси, обезпечаващи устойчивото развитие на държавата...
cblock
0 0
Миграцията път към успеха или бягство 16 стр.

Миграцията – път към успеха или бягство

Нерядко се споделя становището, че като правило демографската наука анализира движението на населението, но това не изключва необходимостта към международната трудова миграция да се подхожда и от гледна точка на: икономическата й причинност...
gecata_maina
0 0
Демографска характеристика на община Стара Загора 22 стр.

Демографска характеристика на община Стара Загора

Курсовата работа представя цялостна демографска характеристика на община Стара Загора: географско положение, брой и динамика на населението, териториалното му разпределение, структурата му, естественото движение и т. н....
lubega
0 0