Материали 31-40 от 36

Енергиен проблем 18 стр.

Енергиен проблем

Без енергия високо индустриализираната инфраструктура на човечеството ще спре да се развива. Селското стопанство, транспорта, информационните технологии, комуникациите и редица други елементи на съвременната цивилизация...
admin
9 0
Петрография 85 стр.

Петрография

Под изветряне се разбират всички изменения, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до нея под влияние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
Simonsita
31 0
Галактиката 4 стр.

Галактиката

Галактика е гравитационно свързана система от звезди, междузвезден газ и прах,плазма и невидима тъмна материя. Освен това, в тях има и различни видове звездни купове и мъглявини, като повечето от звездите в галактиките са част от система от две или повече
talitka
10 0
науката геология 3 стр.

науката геология

Геологията е наука, която изучава естественото развитие на Земята от образуването и досега. Тя изучава всички сили и явления, действали в миналото и сега и причинявали промяна в състава и облика й.
talitka
24 0