Материали 21-30 от 36

Магма характеристика химичен състав и свойства 6 стр.

Магма – характеристика, химичен състав и свойства

Магмата е огнетечна маса, която е разтопена и има много сложен състав. Тя се образува във земната мантия или с други думи – в дълбоката част на земната кора. Магмата не може да бъде изследвана или да бъде пряко наблюдавана...
messi
4 0
Кварц 30 стр.

Кварц

Името на кварца, произлиза от немската дума "qwer" и "erz" , които означават "секущ на руда". Кварцът е един от най–разпространените в природата силикатни минерали. Съставлява 12% от литосферата...
messi
10 0
Строеж на слънчевата система Характеристика на земята 9 стр.

Строеж на слънчевата система. Характеристика на земята

Слънчевата система представлява една много малка част от вселената. Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина – облак от междузвезден прах...
ivan40
14 0