Материали 1-10 от 12

Субекти на административното право 8 стр.

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление....
gecata_maina
0 0
Административно право и процес 31 стр.

Административно право и процес

Управленските отношения между органите на държавното управление могат да се разглеждат и като отношение в сферата на общото управление, когато властващият субект е орган с обща компетентност...
messi
13 1
Държавна власт и държавна администрация 24 стр.

Държавна власт и държавна администрация

В ПС се създават стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира със средства, които са набрани чрез данъци, такси и други постъпления, уредени със закон...
lubega
10 2
Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права 10 стр.

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд...
ndoe
7 0