Материали 1-10 от 5

Административно право и процес 31 стр.

Административно право и процес

Управленските отношения между органите на държавното управление могат да се разглеждат и като отношение в сферата на общото управление, когато властващият субект е орган с обща компетентност...
messi
13 1