Материали 1-10 от 5

Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект 89 стр.

Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект

В настоящия дипломен проект е реализирана подробна разработка и анализ на автоматична система против загазоване на газифициран битов обект в следната последователност...
lubega
0 0
История на нуклеарната медицина 4 стр.

История на нуклеарната медицина

Какво е Нуклеарна медицина? Нуклеарната медицина е едно от най-бързо развиващите се специалности на медицината. Нуклеарната медицина е раздел на медицинската радиобиология, която изучава приложението на йонизиращите лъчения в медицината...
ndoe
4 0