Материали 21-30 от 42

Същност на 3D компютърната графика Класификации приложение и етапи на създаване на 3D обекти 8 стр.

Същност на 3D компютърната графика. Класификации, приложение и етапи на създаване на 3D обекти.

Курсова работа, УНИБИТ, 3D Графика, Същност на 3D компютърната графика. Класификации, приложение и етапи на създаване на 3D обекти...
mOn
16 2
Помагало по аналогова схемотехника 14 стр.

Помагало по аналогова схемотехника

Усилвателят представлява преобразувател на електрическа енергия на токозахранващ източник в друг вид електрическа енергия, подходяща за подаване на блока (товара) на изходната му верига....
loli
10 0
Основни логически елементи означение и представяне чрез ИС Принцип на дуалност Приоритет на логическите операции 3 стр.

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции....
loli
27 0
Цифрови филтри 7 стр.

Цифрови филтри

Цифровият филтър е изчислително устройство, което обработва дискретизирания и кодиран сигнал по зададен алгоритъм. Цифровите филтри се реализират и със специални интегрални схеми. Обработката на сигнала се извършва с голяма точност...
messi
11 0
Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства 6 стр.

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства

Следвайки основния принцип за сумиране на двоични числа, съставяме таблицата на истинност за суматора. За опростяване на задачата да разгледаме първо частен случай когато преносът е равен на нула....
admin
20 0
Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда ОrСАD PSpice 3 стр.

Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда ОrСАD PSpice

Да се синтезира брояч със следните параметри - активен фронт на тактовия импулс: нарастващ, тип на брояча: aсинхронен, модул на броене: 20, режим на броене: изваждане, вход за общо асинхронно: нулиране....
admin
28 0