Материали 11-20 от 42

Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ Методи за минимизация 3 стр.

Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност. Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ. Методи за минимизация.

Табличното представяне на логическите функции се извършва чрез таблца на истинност. При нея за всеки набор от стойности на аргументите се задава стойност на функцията...
the_magicer
0 3
Логически схеми тригери реализиращи последователностни логически функции ПЛФ Класификация и основни принципи на реализация 5 стр.

Логически схеми (тригери), реализиращи последователностни логически функции. (ПЛФ). Класификация и основни принципи на реализация

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
ivan40
32 1