Материали 1-10 от 42

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства 6 стр.

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства

Следвайки основния принцип за сумиране на двоични числа, съставяме таблицата на истинност за суматора. За опростяване на задачата да разгледаме първо частен случай когато преносът е равен на нула....
admin
20 0
Курсова задача по quotТеория на електронните схемиquot 58 стр.

Курсова задача по "Теория на електронните схеми"

Целта на курсовата задача е да демонстрирате знания и умения за синтез на активни филтри и автоматизираното им проектиране в средата на професионалната програма Filter Wiz PRO....
lubega
0 0
Курсова задача по quotТеория на електронните схемиquot 58 стр.

Курсова задача по "Теория на електронните схеми"

Целта на курсовата задача е да демонстрирате знания и умения за синтез на активни филтри и автоматизираното им проектиране в средата на професионалната програма Filter Wiz PRO....
nerven
0 0