Материали 11-20 от 17

Химия 3 стр.

Химия

Методи за защита на металите от корозия:Защита посредством легиране – в основния метал се въвеждат други метали или неметали, които дават продукти, устойчиви на корозия, или намаляват катодната, респ. анодната активност на метала....
admin
4 1
Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули 3 стр.

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули

Молекулите на различните вещества взаимодействат по различен начин помежду си. Взаимодействието зависи силно от естеството на молекулите и разстоянието между тях. Това условие обуславя трите агрегатни състояния на веществата....
admin
101 5
Корозия на металите 51 стр.

Корозия на металите

Същност на корозията. Видове корозия. Термодинамика на химичната корозия. Механизъм на електрохимичната корозия. Видове електрохимична корозия. Фактори, влияещи върху скоростта на електрохимичната корозия. Защита на металите от корозия....
admin
71 2
Строеж и свойства на веществата 16 стр.

Строеж и свойства на веществата

Проводници от втори род- киселини, основи и соли в стопено или разтворено състояние, а също и някои твърди соли– електричната им проводимост е значително по- малка от тази на проводниците от първи род. Електричеството се пренася от йони....
admin
7 0