Материали 1-10 от 4

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома Квантови числа 1 стр.

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа

Квантова теория за светлината: Има 2 теории: Според първата /НЮТОН и др./ - светлината е поток от материални частици, нар. корпускули. Според втората /ЮНГ и др./ - светлината има вълнов характер/ - притежава свойствата отражение, интерференция...
gecata_maina
4 1