Материали 1-10 от 48

Производство на сярна киселина 32 стр.

Производство на сярна киселина

Сярната киселина е безцветна маслообразна течност, която при 10,5 градуса се превръща в кристална маса. При нагряване безводната сярна киселина, наречена монохидрат, освобождава SO3, докато достигне 93%...
ivan40
13 7