Материали 1-10 от 22

Oбучение на персонала в организацията на примера на община Пловдив 81 стр.

Oбучение на персонала в организацията (на примера на община Пловдив)

Целта на магистърската теза е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената в Община Пловдив системата за поддържане на качеството...
cblock
0 0
Казус по Управление на човешките ресурси 16 стр.

Казус по Управление на човешките ресурси

Вие сте поканен(а) като консултант на новия директор по човешките ресурси в компанията. Той Ви е помолил да напишете доклад, в който да му препоръчате как да започне да подбира подходящ персонал за обявените вакантни позиции в организацията...
ivan40
0 1
Стратегии подходи за организационна промяна мотивация и управление на персонала 11 стр.

Стратегии, подходи за организационна промяна, мотивация и управление на персонала

В настоящата разработка ще се обърне специално внимание на организационната промяна, заедно с нейните стратегии и подходи. Друг акцент в курсовата работа ще е управлението и мотивацията на персонала...
silviQ
0 0
Мотивацията в организацията 10 стр.

Мотивацията в организацията

Успехът на работата, извършвана във всяка една организация се дължи на качественото и ефективно използване на човешките ресурси. За да се повишава тази ефективност е необходимо непрекъснато да създават условия и предпоставки...
daniche90
0 0
Управление на човешките ресурси 10 стр.

Управление на човешките ресурси

Примерни дейности, които могат да бъдат изпълнени през първия работен ден при въвеждане в длъжността на новоназначен служител в дирекция "Управление на човешките ресурси" от нейния началник – г-жа Елка Димитрова...
ndoe
0 0
Инвестирането в човешки капитал през 21-ви вик 10 стр.

Инвестирането в човешки капитал през 21-ви вик

Според в-к "Капитал" правителствата както в развитите, така и в развиващите се страни, осъзнаха, че човешкият капитал - уменията на работната сила - е толкова важен за икономическия растеж, колкото пътищата и машините...
lubega
0 0
Управление на човешките ресурси 16 стр.

Управление на човешките ресурси

Подборът на персонала е дейност по привличането на подходящите кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията на длъжността и организацията като цяло и вземане...
ndoe
0 0
Управление на човешките ресурси 11 стр.

Управление на човешките ресурси

Основните проблеми, които отчете ръководения от мен екип, при проведения анализ относно ефективността на управление на човешките ресурси и като цяло на степента на удовлетвореност от организацията на работа в ръководената от Вас фирма "Х&quot
messi
0 0