Материали 1-10 от 2

Oбучение на персонала в организацията на примера на община Пловдив 81 стр.

Oбучение на персонала в организацията (на примера на община Пловдив)

Целта на магистърската теза е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената в Община Пловдив системата за поддържане на качеството...
cblock
0 0
Организационна стратегия за управление на човешките ресурси във фирмата 91 стр.

Организационна стратегия за управление на човешките ресурси във фирмата

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на...
dannyboy
0 0