Материали 1-10 от 1296

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В МВР 13 стр.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, МАТЕРИАЛНО И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД В МВР.

Закона за МВР урежда принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи (МВР), статута на служителите в него, както и възнагражденията, материално и социално осигуряване на служителите на МВР
messi
0 0
Курсова работа по Тероризъм и организирана престъпност 10 стр.

Курсова работа по „Тероризъм и организирана престъпност“

Самоубийственият тероризъм по своята същност е явление с най-висока степен на обществена опасност . Зад този ужасен социален феномен се крие неконвенционалната и неподражаема армия на терористите – камикадзе.
messi
0 0
Маркетингова политика в туризма 20 стр.

Маркетингова политика в туризма

„Най-същественият принос на съвременния маркетинг е, че помага на компаниите да видят колко е важно да променят своето управление, като преместят центъра на тежестта от продукта към пазара и потребителя” .
messi
0 0
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СИРИЙСКИЯ КОНФЛИКТ 73 стр.

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СИРИЙСКИЯ КОНФЛИКТ

В следствие на т.нар. Арабска пролет през март 2011г. в Сирия стартират поредица от протести, искащи слагане на край на дългогодишното управление на политическата партия БААС и на настоящия президент Башар Асад.
messi
0 0
Предприемачество и бизнес 5 стр.

Предприемачество и бизнес

• Заглавна страница; • Съдържание; • Представяне на изследвания обект; • Изложение, което включва приложението на посочената методология; • Заключение, което съдържа изводи, обобщения и препоръки; • Списък с използваните литературни източници.
tanya300812
0 0
Счетоводни аспекти при облагане на транспортните услуги с ДДС 115 стр.

„Счетоводни аспекти при облагане на транспортните услуги с ДДС“

Обект на изследване в дипломната работа е ДДС, начисляван от нефинансовите предприятия, а предмет е облагането на транспортните услуги с ДДС и неговото счетоводно отражение.
messi
0 0
Личностните теории на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер 7 стр.

Личностните теории на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер

Един от най-интересните клонове на психологията е психологията на личността. Обикновено под личност разбираме набор от качества и характеристики, комбинирани по строго индивидуален за всеки един човек начин.
messi
0 0