Материали 1-10 от 1

Управленско консултиране 6 стр.

Управленско консултиране

Управлението представлява процес, включващ управленските функции прогнозиране, планиране, взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към материалните...
mOn
28 3