Материали 1-10 от 2

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права конституционно право на вяра в модерна България 66 стр.

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права (конституционно право на вяра) в модерна България

Целта на изследването е да се изведат проблемните области и нарушаването на конституционните права на религиозните (и малцинствените) общности в контекста на отношенията между държава и църква в България....
nerven
0 0
Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето 11 стр.

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. Закрила на детето е система от ...
ivan40
9 0