Материали 1-10 от 9

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права конституционно право на вяра в модерна България 66 стр.

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права (конституционно право на вяра) в модерна България

Целта на изследването е да се изведат проблемните области и нарушаването на конституционните права на религиозните (и малцинствените) общности в контекста на отношенията между държава и църква в България....
nerven
0 0
Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции 28 стр.

Ръководство и лидерство в социално-педагогическите институции.

Същност на ръководството и лидерството. Типове лидери, типове ръководни стилове,Специфика на „ръководтсвото” и „лидерството” в социално-педагогическите организации.
PashPam
8 3
Организация и управление на социалната работа с деца 29 стр.

Организация и управление на социалната работа с деца

В курсовата работа са описани правата на детето, закрилата на детето, структурата на системата за социална работа с деца - органи и функции, принципите и мерките за закрила, както и предоставянето на помощи за подкрепа на детето и семейството...
nerven
14 2
Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето 11 стр.

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. Закрила на детето е система от ...
ivan40
9 0
Управление на екипите 10 стр.

Управление на екипите

Кризисният център за деца, пострадали от насилие осигурява институционална закрила и защита на децата, пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън семейната среда...
ndoe
6 0
Пенсионно осигурително дружество goa 6 стр.

Пенсионно осигурително дружество "goa"

Дружеството може да сключва от името и за сметка на фонда репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа в размер до 5 % от активите на фонда, определени към края на работния ден, предхождащ датата на последната от този вид сделки...
nerven
10 0
Методи на социалната работа - практикум 7 стр.

Методи на социалната работа - практикум

Домът за стари хора (ДСХ) е общинско заведение за социални услуги, който се намира в квартал Дървеница, ул.”Пловдивско поле”- 8, град София. Домът е открит на 2 април 1978 г. като....
admin
24 2