Материали 1-10 от 18

Корпоративна сигурност - кражба на рент-а-кар автомобили 13 стр.

Корпоративна сигурност - кражба на рент-а-кар автомобили

От началото на 2010 година похищенията на наети автомобили бележат значителен ръст. Като евентуална причина някои изтъкват задълбочаващата се икономическа криза, влошеното материално положение на хората и нарастващата безработица....
admin
26 2
Кредитен риск 18 стр.

Кредитен риск

Една от основните форми на съществуване на кредита в съвременния динамичен свят, е банковото кредитиране. Негативните събития около българската банкова система, заедно с нуждата от задоволяване на голямото търсене на кредити...
daniche90
0 0
Кредитен риск 19 стр.

Кредитен риск

Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност...
cblock
0 0
Метод Ринги 7 стр.

Метод "Ринги"

Науката и практиката предлагат широк спектър от методи за разработване на управленски решения. Класифицират се индивидуални и колективни методи. Метод "Ринги" е един от колективните методи, приема се като класически метод за вземане на управлен
messi
86 2
Методи за анализ на конкурентите 21 стр.

Методи за анализ на конкурентите

Повечето теории, свързани с конкуренцията и изграждането на фирмена конкурентноспособност са свързани с промяна във вътрешната фирмена среда на работа, фирмената политика и стратегия на работа, а оттам и на самата конкуренция между фирмите...
cblock
16 1