Материали 1-10 от 18

Управление на риска 11 стр.

Управление на риска

Под управление на риска се разбира възможността за настъпване на определено неблагоприятно събитие, което причинява загуби на имущество, получаване на доход под очакваното ниво и т.н. Рискът е свързан с преодоляването на ситуация....
admin
27 3
Корпоративна сигурност - кражба на рент-а-кар автомобили 13 стр.

Корпоративна сигурност - кражба на рент-а-кар автомобили

От началото на 2010 година похищенията на наети автомобили бележат значителен ръст. Като евентуална причина някои изтъкват задълбочаващата се икономическа криза, влошеното материално положение на хората и нарастващата безработица....
admin
26 2
Метод Ринги 7 стр.

Метод "Ринги"

Науката и практиката предлагат широк спектър от методи за разработване на управленски решения. Класифицират се индивидуални и колективни методи. Метод "Ринги" е един от колективните методи, приема се като класически метод за вземане на управлен
messi
86 2
Риск при обновяване на продуктите и технологиите 33 стр.

Риск при обновяване на продуктите и технологиите

Хората на бизнеса и инвеститорите разбират, че рискът е тясно свързан с финансовата възвръщаемост. Акционерите инвестират в компании, като поемат необходимия риск за постигането на по-добра възвръщаемост, отколкото по-сигурната инвестиция би имала...
the_magicer
0 2
Методи за анализ на конкурентите 21 стр.

Методи за анализ на конкурентите

Повечето теории, свързани с конкуренцията и изграждането на фирмена конкурентноспособност са свързани с промяна във вътрешната фирмена среда на работа, фирмената политика и стратегия на работа, а оттам и на самата конкуренция между фирмите...
cblock
16 1