Материали 21-30 от 94

Бизнес план на магазин за хранителни стоки 12 стр.

Бизнес план на магазин за хранителни стоки

Настоящия бизнес план е вързан със стартирането на нов обект. Но въпреки това, бизнесът не е нов за фирмата. Те имат предишен опит в търговията на хранителни стоки. Става въпрос за откриването на нов обект за продажба на хранителни стоки...
dannyboy
0 0
Как да финансираме стартиращ бизнес 13 стр.

Как да финансираме стартиращ бизнес?

Дребния бизнес у нас започва да се развива още с възникването на стопанската дейност. В края на миналия век започна да се наблюдава тенденцията към засилване на неговото значение за цялостното развитие на националната икономика...
gecata_maina
0 0
Разработване на бизнес план на златарско ателие 17 стр.

Разработване на бизнес план на златарско ателие

Бизнес-планирането характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания...
lubega
0 0
Бизнес план на quotЗеленчукови семенаquot ООД - София 23 стр.

Бизнес план на "Зеленчукови семена" ООД - София

Наименованието на фирмата е фиктивно с цел запазване на търговската тайна. Тя принадлежи към отрасъл селско стопанство, сектор производство. Предметът на дейност е производство на зеленчукови семена. Търговската марка е...
aronn
0 0
Анализ на управленските решения 5 стр.

Анализ на управленските решения

Процесът по изграждане на управленски решения се характеризира с борба между алтернативите и рационален избор на една от тях на базата на прагматични критерии, оценяващи очакваните резултати, в следствие на реализацията на всяка от алтернативите...
aronn
0 0
Балансовата информация за целите на управлението на дружеството 4 стр.

Балансовата информация за целите на управлението на дружеството

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си...
cblock
0 0
Как да финансираме стартиращ бизнес 14 стр.

Как да финансираме стартиращ бизнес?

Идеята за стартиране на бизнес обикновено идва съвсем спонтанно и случайно, както и повечето идеи. При съставянето на бизнес проект, е жизнено необходимо да се определи размера на нужните финансови ресурси и източниците за тяхното получаване...
rusev02
0 0
Бизнес план на фирма 16 стр.

Бизнес план на фирма

"Афродита” ЕООД е фирма по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Варна бул. "Цар Освободител” 142. Фирмата е регистрирана от Варненския градски съд на основание чл. 3. Ал. 1, с решение N: 1889 от
cblock
0 0
Въведение в методологията за управление на проекти на PMI 13 стр.

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI

Въведение в методологията за управление на проекти на PMI. Проектите се реализират чрез процеси. Те се изпълняват от участниците в проекта и попадат в две категории: Процеси за управление...
silviQ
0 0