Материали 1-10 от 2

Психологични въпроси на безопасността на труда 8 стр.

Психологични въпроси на безопасността на труда

По своята същност условията на труд са толкова разнообразни, колкото и видовете труд. Въздействието върху трудовата дейност може да носи както специфичен, така и исторически и социален характер. Много често едно и също условие влияе различно върху...
rusev02
1 1
Професионален подбор 4 стр.

Професионален подбор

По своята същност професионалният подбор представлява търсенето на тези кандидати, които имат най- голям потенциал, за да заемат определена длъжност, така че да постигат ефективност и добри резултати в работата, която извършват...
gecata_maina
20 0