Материали 1-10 от 1

Професионален подбор 4 стр.

Професионален подбор

По своята същност професионалният подбор представлява търсенето на тези кандидати, които имат най- голям потенциал, за да заемат определена длъжност, така че да постигат ефективност и добри резултати в работата, която извършват...
gecata_maina
20 0