Материали 1-10 от 3

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация 12 стр.

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация

Понятието плазма е въведено през 1923г. от американските физици Лангмюир и Тонкс. Плазмата е такова състояние на веществото, при което значителна част от атомите и/или молекулите е йонизирана...
nerven
10 0
Управление на твърди битови отпадъци 10 стр.

Управление на твърди битови отпадъци

Източници, състав и свойства, количество, норми за натрупване. Технологии за обезвреждане на отпадъци. Депониране, изгаряне, газификация, пиролиза и компостиране...
emoto_92
1 1
Пречистване на почви 12 стр.

Пречистване на почви

Тези методи се прилагат на място или извън мястото на замърсяване. основните процеси, които се използват при методите на място са хидравлични, пневматични или микробиологични. Третирането на замърсени почви с растения също е метод за пречистване...
emoto_92
5 0