Материали 1-10 от 1

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация 12 стр.

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация

Понятието плазма е въведено през 1923г. от американските физици Лангмюир и Тонкс. Плазмата е такова състояние на веществото, при което значителна част от атомите и/или молекулите е йонизирана...
nerven
10 0