Материали 1-10 от 18

Природата лекува всичко - Е Мирошникова С Мирошников 46 стр.

"Природата лекува всичко" - Е. Мирошникова, С. Мирошников

Здравето е най-ценното нещо и зависи изцяло от нас самите. Мнозина разбират това твърде късно, но има и хора, които сами успяват да победят болестите и да доживеят до дълбока старост — бодри и силни.
cblock
26 0
Енергията в бъдещето 14 стр.

Енергията в бъдещето

Биомасата - основен източник на енергия на бъдещето? Какво е биомасата? Биомаса е масата на организмите на единица площ или обем. Съставена е от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните...
silviQ
7 0
Биогаз 13 стр.

Биогаз

Биогаз е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича "блатен газ"....
aronn
7 0
Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци 13 стр.

Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци

За да усвоява природните богатства човек се нуждае от енергия. Тя е в основата на индустриалната цивилизация. Без енергия съвременното човешко съществуване не би било такова, каквото го познаваме...
aronn
0 0
Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци 13 стр.

Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци

За да усвоява природните богатства човек се нуждае от енергия. Тя е в основата на индустриалната цивилизация. Без енергия съвременното човешко съществуване не би било такова, каквото го познаваме...
cblock
0 0