Материали 1-10 от 12

Съдебнопсихиатрична експертиза по наказателни дела 15 стр.

Съдебнопсихиатрична експертиза по наказателни дела

Психологичната наука и всяко едно психологично оценяване носи в себе си условност. В психиатрията тази условност се представя като категоричност. Тук се вземат само аспекти от разследването. съдебната експертиза заема важно място за разкриване на...
ndoe
12 2
Съдебни експертизи 16 стр.

Съдебни експертизи

Криминалистика - съдебна наука. Наказателно правна наука, която изучава механизма на образуване на следите от престъпленията, които могат да са материални и нематериални (които остават в съзнанието), изучава тяхната същност и закономерната връзка с...
cblock
13 2