Материали 1-10 от 1

Съдебен контрол върху способите на доказване в съдебното производство 94 стр.

Съдебен контрол върху способите на доказване в съдебното производство

По отношение на структурата на наказателния процес и неговата логика, процесът в България минава през три типа етапи. Първият, при който се събират доказателства (следствени етапи)...
dannyboy
0 0