Материали 1-10 от 2

Иновации в сектор Селско стопанство 25 стр.

Иновации в сектор Селско стопанство

Икономиката на Република България през 2007 г. – първата година от членството в ЕС, се характеризира със стабилност и растеж на основните макроикономически показатели. Създаденият брутен вътрешен продукт ( БВП) през 2007 г. по пазарни цени е...
silviQ
7 2
Конкурентоспособност на производството на череши в България 5 стр.

Конкурентоспособност на производството на череши в България

За последните 5 години (1999 г.-2003 г.) се наблюдава тенденция на намаляване на площите на черешовите масиви (по данни на НСИ) с около 2 хил. ха /годишно, изразено в абсолютни стойности...
loli
5 0