Материали 1-10 от 4

Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция 77 стр.

Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция

Целта на настоящата разработка е да анализира, изясни и оцени ролята и значението на бизнес - плана в условията на едно съвременно предприятие от селскостопанския, каквото е "Универсал – ПЗ" ООД град Русе....
silviQ
0 0
Конкурентоспособност на производството на череши в България 5 стр.

Конкурентоспособност на производството на череши в България

За последните 5 години (1999 г.-2003 г.) се наблюдава тенденция на намаляване на площите на черешовите масиви (по данни на НСИ) с около 2 хил. ха /годишно, изразено в абсолютни стойности...
loli
5 0
Иновации в сектор Селско стопанство 25 стр.

Иновации в сектор Селско стопанство

Икономиката на Република България през 2007 г. – първата година от членството в ЕС, се характеризира със стабилност и растеж на основните макроикономически показатели. Създаденият брутен вътрешен продукт ( БВП) през 2007 г. по пазарни цени е...
silviQ
7 2
Селското население и трудовите ресурси като фактор за развитие на селските райони 21 стр.

Селското население и трудовите ресурси като фактор за развитие на селските райони

Трудовите ресурси на страната включват населението в трудоспособна възраст (от 16 до 63 години за жените и от 16 до 65 години за мъжете, без нетрудоспособните инвалиди и пенсионери в трудоспособна възраст)...
emoto_92
3 0