Материали 1-10 от 129

Пост-травматично стресово разстройство ПТСР ПТСР симптоми на групата Диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство Фактори влияещи върху настъпването на посттравматично стресово разстройство 36 стр.

Пост-травматично стресово разстройство (ПТСР). ПТСР симптоми на групата. Диагностичните критерии за посттравматично стресово разстройство. Фактори, влияещи върху настъпването на посттравматично стресово разстройство

В литературата са описани реакции на хора, които са страдали от пост-травматично стресово разстройство (ПТСР). Преди това проблемът е бил наричан с много имена – синдром на травмата от изнасилване, реакция на боеви стрес...
cblock
0 0