Материали 1-10 от 7

ТЕОРИЯ НА ЛИЧНОСТТА на Карл Густав Юнг и на Ерих Фром 7 стр.

ТЕОРИЯ НА ЛИЧНОСТТА на Карл Густав Юнг и на Ерих Фром

Личност наричаме човека, разглеждан като субект, т.е. като принципно способен да избира своите цели и да насочва своето поведение така, че да направлява хода на собствения си живот.......
messi
0 0