Материали 1-10 от 4

Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз 19 стр.

Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар. Конкурентната политика наобщностно ниво има цели, които са сходни с тези на националните конкурентни политики....
silviQ
0 2
Права на интелектуалната собственост 10 стр.

Права на интелектуалната собственост

Понятието "интелектуална собственост" е сравнително ново понятие, утвърдило се през 50-те г. на хх век. То определя изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум...
ivan40
2 1