Материали 1-10 от 1

Права на интелектуалната собственост 10 стр.

Права на интелектуалната собственост

Понятието "интелектуална собственост" е сравнително ново понятие, утвърдило се през 50-те г. на хх век. То определя изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум...
ivan40
2 1