Материали 1-10 от 2

Предприемачески стратегии 72 стр.

Предприемачески стратегии

Понятие за предприемаческа стратегия. Понятието стратегия произлиза в своята етимология от гръцката дума strategia, която се състои от думите stratos – войска и ago – водя, т.е. по произход е военен термин...
ivan40
10 5
Механика на разрушението 29 стр.

Механика на разрушението

При допускането за това, че пластичната зона или зоната за разрушаване в края на пукнатината е твърде малка, е получена формулата, изразяваща силата на съпротивление срещу разкриването на пукнатина Gc чрез Kc...
mOn
8 0