Материали 1-10 от 1

Механика на разрушението 29 стр.

Механика на разрушението

При допускането за това, че пластичната зона или зоната за разрушаване в края на пукнатината е твърде малка, е получена формулата, изразяваща силата на съпротивление срещу разкриването на пукнатина Gc чрез Kc...
mOn
8 0