Материали 1-10 от 29

Теоретичен и практически модел на управленски функции на примера на производствено предприятие 13 стр.

Теоретичен и практически модел на управленски функции на примера на производствено предприятие

Мениджмънтът може да се определи като процес, като серия от дейности, действия или операции, които водят до определен резултат...
daniche90
0 0
Бизнес-план за хотел в Етрополе 21 стр.

Бизнес-план за хотел в Етрополе

Всеки един бизнес план характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, и не на последно място по важност мениджърските умения и знания...
the_magicer
0 0
Предприемачески профил и кариера на стартиращ предприемач 15 стр.

Предприемачески профил и кариера на стартиращ предприемач

Мениджърът (собственикът) на новото предприятие се занимава с множество проблеми, които не са типични за управлението на едно "старо" предприятие. Към тях могат да бъдат причислени...
ndoe
0 0
Организация на малкото предприятие 36 стр.

Организация на малкото предприятие

Няма съмнение, че проблемите на дребния бизнес, представян от групата на малките и средните фирми, са едни от най-изследваните и дискутираните през последните години в национален и интернационален бизнес-контекст...
cblock
0 0