Материали 1-10 от 25

Правен режим на оон 14 стр.

Правен режим на оон

Организацията на обединените нации заема особено важно място сред съществуващите международни организации . Нейните цели и принципи най – пълно отразяват общопризнатите демократични начала и норми на съвременното международно право .....
ndoe
21 2
Лекции по търговско право 28 стр.

Лекции по търговско право

Лекции по търговско право. Обхваща материали за прилики, разлики, специфики на различни видове дружества - ООД, АД, ЕООД, ТД и др. Лекциите са с малки пропуски, но основната информация е тук.....
ndoe
7 2
Търговско право 34 стр.

Търговско право

Понятие за търговско право. Място на ТП в правната система и характерни черти. Източници и понятие за ТП - като обективно право и като учебна дисциплина, която се чете във ВУЗ. Целта е да даде необходими знания и умения за тяхното... .
ndoe
5 1