Материали 1-10 от 2

Правен режим на оон 14 стр.

Правен режим на оон

Организацията на обединените нации заема особено важно място сред съществуващите международни организации . Нейните цели и принципи най – пълно отразяват общопризнатите демократични начала и норми на съвременното международно право .....
ndoe
21 2