Материали 1-10 от 25

Извори Писмени и устни Издания на изворите 23 стр.

Извори. Писмени и устни. Издания на изворите

Изворът винаги дава информация за отминали времена. в историческото развитие на обществото има периоди, за които няма извори. Тогава търсим информация в народното творчество. в зависимост от това дали...
loli
11 0