Материали 1-10 от 1

Либерализация и конвергенция принципи на регулиране на телекомуникационния пазар 14 стр.

Либерализация и конвергенция, принципи на регулиране на телекомуникационния пазар

През последните двадесетина години технологичната революция доведе до съществени изменения в телекомуникационния сектор. Тази динамика допринесе за предлагане на голямо многообразие от далекосъобщителни услуги, което предизвика глобален информационен...
ndoe
0 0