Материали 1-10 от 5

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар 99 стр.

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар

Пощенският сектор предоставя едни от основните пакети от услуги, свързани с развитието на комуникацията между хората и бизнеса както по електронен път, така и на хартия...
messi
0 0
Либерализация и конвергенция принципи на регулиране на телекомуникационния пазар 14 стр.

Либерализация и конвергенция, принципи на регулиране на телекомуникационния пазар

През последните двадесетина години технологичната революция доведе до съществени изменения в телекомуникационния сектор. Тази динамика допринесе за предлагане на голямо многообразие от далекосъобщителни услуги, което предизвика глобален информационен...
ndoe
0 0