Материали 1-10 от 2

Организационно - управленска структура - същност и видове Фактори от които зависи ОУС 8 стр.

Организационно - управленска структура - същност и видове. Фактори, от които зависи ОУС.

Организирането е втората обща функция на управленския процес, чието главно съдържание се свежда до това да раздели, подреди и свърже работите в организацията за успешно реализиране на целите...
nezabravima
79 0
Организационна диагноза 3 стр.

Организационна диагноза

Основна предпоставка за ефективността на организационната промяна и за създаването на адекватна програма за организационно развитие е подходящата и валидна диагноза на началното състояние на организацията. Диагнозата е първият компонент от процеса на...
ivan40
16 0