Материали 1-10 от 1

Организационна диагноза 3 стр.

Организационна диагноза

Основна предпоставка за ефективността на организационната промяна и за създаването на адекватна програма за организационно развитие е подходящата и валидна диагноза на началното състояние на организацията. Диагнозата е първият компонент от процеса на...
ivan40
16 0