Материали 1-10 от 12

Курсова работа по организационно поведение 12 стр.

Курсова работа по организационно поведение

Социална институция. Авторитарна теория на масовата комуникация. Теория на социалната отговорност. Типични проблеми на съвременните Организации. Психологически контакт. Поведенчески роли. Ситуационни теории. Използвана литература...
messi
20 2
Мотивация на персонала 23 стр.

Мотивация на персонала

Оттегляне -апатия, отказване или оставка –често отсъствие по болест или други причини; избягване на отговорност; невъзможност за вземане на решения; пренебрегва колегите си или ги подтиква да напуснат работа групово...
silviQ
37 0
Организационно поведение 7 стр.

Организационно поведение

Социалния контрол се разглежда като един коректив на ролевото поведение в групата /чрез нормите,очакванията и ценностите/. Социалният контрол е свързан със съгласието, с принудата и с неспазването на установените ценности на съответната група...
lubega
12 0
Курсова работа по организационно поведение 10 стр.

Курсова работа по организационно поведение

Системен подход за изследване на организационното поведение. Типични проблеми на съвременните организации. Проблемите за рационалността в управлението. Масова комуникация и социален контрол...
loli
32 1
Организационно - управленска структура - същност и видове Фактори от които зависи ОУС 8 стр.

Организационно - управленска структура - същност и видове. Фактори, от които зависи ОУС.

Организирането е втората обща функция на управленския процес, чието главно съдържание се свежда до това да раздели, подреди и свърже работите в организацията за успешно реализиране на целите...
nezabravima
79 0
Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност 24 стр.

Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност

Настоящата курсова работа се състои от две части. "Теоретична част" разглежда работата в екип като основен фактор за висока продуктивност и професионални постижения."Практическа част" : Дизайн на тренинг за сплотяване на екипа...
messi
74 15
Oсновни икономически проблеми 7 стр.

Oсновни икономически проблеми

Едно от основните предизвикателства, стоящо пред страната ни в процеса на установяване на пазарни отношения между икономическите агенти и задълбочаващите се процеси на глобализация и интеграция, е преодоляването...
messi
8 1
Организационна диагноза 3 стр.

Организационна диагноза

Основна предпоставка за ефективността на организационната промяна и за създаването на адекватна програма за организационно развитие е подходящата и валидна диагноза на началното състояние на организацията. Диагнозата е първият компонент от процеса на...
ivan40
16 0
Потребителско поведение - пищов 4 стр.

Потребителско поведение - пищов

Потребителски пазари – съставени са от индивидуални потребители, които купуват и използват продуктите за лична консумация или за консумация и потребление в рамките на семейството или домакинството....
ndoe
12 0