Материали 1-10 от 6

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети 59 стр.

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
daniche90
0 0
Създаване и управление на функцията вътрешен одит 74 стр.

Създаване и управление на функцията вътрешен одит

През последните години вътрешният одит все повече се утвърждава като независима контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите...
ivan40
0 0
Методики подходи и процедури при одит на предприятие 12 стр.

Методики, подходи и процедури при одит на предприятие

Одитът на финансовите отчети или финансов одит представлява преглед на финансовите отчети на дружеството. Крайното становище дава независима информация дали тези отчети са били правилно изготвени, добре представени и пълни...
cblock
8 0
Характеристика на одиторските цели и процедури 15 стр.

Характеристика на одиторските цели и процедури

Одиторски цели. Одитингът се състои в събиране на факти и доказателства относно икономически твърдения и затова можем да считаме, че оперативната цел на одитора е да провери твърденията във финансовите отчети...
ivan40
7 0
Същност и особености видове одит цели и принципи на одита методология на одита 20 стр.

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
admin
41 1