Материали 1-10 от 16

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети 59 стр.

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
daniche90
0 0
Създаване и управление на функцията вътрешен одит 74 стр.

Създаване и управление на функцията вътрешен одит

През последните години вътрешният одит все повече се утвърждава като независима контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите...
ivan40
0 0
Аналитични процедури в одита 2 стр.

Аналитични процедури в одита

Международен одитен стандарт 520 разглежда използването от одитора на аналитични процедури по същество, както и включването на аналитични процедури в края на одита с цел подпомагане формирането на цялостно заключение....
gecata_maina
0 1
Аналитични процедури в одита 2 стр.

Аналитични процедури в одита

Международен одитен стандарт 520 разглежда използването от одитора на аналитични процедури по същество, както и включването на аналитични процедури в края на одита с цел подпомагане формирането на цялостно заключение....
silviQ
0 0
Ниво на същественост Връзка между ниво на същественост и одиторски риск Комуникации на грешки 9 стр.

Ниво на същественост. Връзка между ниво на същественост и одиторски риск. Комуникации на грешки

Съществеността се свързва със степента на точност на информацията, на основата на, която могат да се направят правилни изводи за резултатите от дейността и имущественото състояние на одитираното лице и вземане на обосновани решения,...
nerven
0 0
АКРЕДИТАЦИЯАКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА 55 стр.

АКРЕДИТАЦИЯ.АКРЕДИТИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ. НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА

Акредитацията е част от цялостна система, която включва оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания.
messi
1 0